รับงานทั้งทีต้องจัดให้เต็มที่ ที้งนวดที้งนาบขึ้นเย็เเด็ดจัง